Den Tuyn

Bij den verbouwing, om het pand geschikt te maken voor bewoning, is den tuyn nog niet aengepakt. Den ideeën waren echter al gelijk duidelijk. eerst moesten er fatsoenlijke schuttingen geplaetst gaan worden. Vervolgens zou er een houten vlonder op de hoogte van den Bibliotheek moeten komen, zodat het houten terras doorloopt vanuit den vloer van den Bibliotheek.  Daernaest is het uiteraerd zaak om het een en ander aan verhardingen en groen aan te pakken.Verder blijft een buitenkeuken een wens waer mogelyk ooit een plek voor ingeruimd gaet worden.


Het voorjaer na den brand van 2015 is begonnen met het plaetsen van den schuttingen. Echter door de tegenslagen bij het plaetsen van de betonnenpaelen loopt dit werk langer door als gepland. Uiteiyndelijk staan de schuttingen net voordat In den Biertuyn 2016 zich aandiend.

Voor het plaatsen van de paelen ten behoeve van de schuttingen is een deel van de bestrating bij den buuren van Huyse den Bourgondiër verwijderd. Uiteraerd is een en ander ,na de werkzaemheden aan de schuttingen, weer hersteld.


Den verbouwing van den Tuyn zal in het komende jaer nog verder gaan, blijft deze pagina dus  in den gaeten houden voor nieuwe ontwikkelingen...


Voor de foto´s van deze verbouwing kunt u hier klikken.


terug